Филм за Гешевият род

Филм на журналистката Светослава Рудолф за Гешевият род

През лятото на 2020 г. журналистката Светослава Рудолф засне филм в две части за Гешевия род. Филмът пресъздава история на рода от неговото възникване около 1760 г. в с. Извор, Босилеградско, прехвърлянето в с. Годлево през 1835 г., борбите против османците; участието на Гешеви в революционното движение, в борбите за национално освобождение и обеднение. Показани са видни представители на рода и техните народополезни инициативи и действия."


Българските родове - "Не бягам, а се бия!" - част 1
Българските родове - "Не бягам, а се бия!" - част 2