Книгата за Гешевия род срещна небивал интерес

Книгата за Гешевия род срещна небивал интерес

Издадената през 2016 г. книга за Гешевия род, чиито автори са нашите братовчеди проф. д-р Йорданка Гешева и о.з. полк. Петър Гешеви, се посрещна с голям интерес от представителите на рода. Научната критика отбеляза издаването на книгата с положителна рецензия. Списание „Родознание/Genealogia” , бр. 1-2/2017 г., с. 17-38 публикува научна статия за книгата от проф. дин Манчо Веков от Института за исторически изследвания при БАН, озаглавена „За личностите в живота на рода. Предци и потомци на революционера и народен будител поп Партений Гешев”.